Edukacinė-pažintinė ekskursija į Lietuvos nacionalinį muziejų.

         Š.m. sausio 11 dieną Poškonių pagrindinės mokyklos mokiniai ir Žagunio pasienio užkardos ”Jaunojo pasieniečio” būrelio nariai dalyvavo edukacinėje pažintinėje ekskursijoje į Lietuvos nacionalinį muziejų . Mokinius lydėjo ” Jaunojo pasieniečio” būrelio vadovai G. Žagunio pasienio užkardos vyriausiasis specialistas   D. Gurstis ir Poškonių pagrindinės mokyklos mokytoja A. Kločkienė.  

         Ekskursijos metų susipažinome su muziejaus parengtomis ekspozicijomis, parodomis ir muziejinėmis vertybėmis, kurios pristato Lietuvos valstybės archeologiją, istoriją, etninę kultūrą, iškilių istorinių asmenybių indėlį į kultūros paveldą.
Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo valstybės susidarymo iki XX amžiaus bei lietuvių etninei kultūrai .
         Atvykę į Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologijos skyriu mokiniai susipažino su muziejaus archeologijos rinkiniu , kuris yra vienas  iš seniausių ir gausiausių muziejuje bei pats didžiausias Lietuvoje. Jame sukaupta per 600 tūkstančių archeologinių radinių, datuojamų nuo XI tūkstantmečio pr. Kr. iki XIX amžiaus.
        Įdomūs muziejaus eksponatai iš LDK laikų, Žalgirio mūšio schema, istoriniai paveikslai,  bei erdvė skirta Lietuvos liaudies menui, mokyklos mokiniams paliko neįkainojamą įspūdį. Muziejuje praleistas laikas dar ilgai mokiniams primins   Lietuvos istorijos gražius puslapius.
        Nuoširdžiai dėkojame G. Žagunio pasienio užkardai už bendradarbiavimą.
Jaunojo pasieniečio būrelio vadovė mokykloje:

Ana Kločkienė