Tėvams

Rekomendacijos tėvams  dėl vaikų savęs žalojimo

 

 

 

TĖVŲ  INFORMAVIMAS

 

  1. Pagrindinė informavimo priemonė mokykloje – el.dienynas „Mano dienynas“ (www. manodienynas.lt).
  2. Apie mokinių pasiekimus tėvai nuolat informuojami žodžiu, raštu, telefonu;
  3. klasių auklėtojai, kas mėnesį informuoja mokinių tėvus apie vaiko mokymasi ir lankomumą, pasibaigus pusmečiui tėvams pateikiama informacija apie mokinių rezultatus;
  4. papildomam mokinių tėvų informavimui mokykloje organizuojami tėvų susirinkimai. Mažiausiai vieną kartą per metus organizuoja bendrus tėvų susirinkimus ir klasės susirinkimus pagal poreikį;
  5. mokinių tėvams papildoma informacija susijusi su ugdymo organizavimu, mokyklos veikla, teikiama interneto svetainėje, stenduose.

Mokyklos taryba

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka