Administracija

direkt

Birutė Žybortienė

Poškonių pagrindinės mokyklos direktorė nuo 1999 m. vasario 1 d.

Istorijos mokytoja metodininkė