Atributika

Poškonių pagrindinės mokyklos

                                       Himnas

Mokykla – žalios rūtos prie tako,

Jurginais ir gvazdikais gėriuos,

Mokykla, tu lyg gulbė baltoji,

Poškonių pušynėliuos žaliuos.

Mokykla, tvenkinys tau prie kojų,

O toliau šie kaimeliai seni.

Mokykla, ačiū ačiū kartoju,-

Poškonims švyturys tu esi.

Mokykla, mes čia ašarą braukiam,

Kol dar būnam be galo maži.

Mokykla, draugo šypsnio sulaukiam,

Kai galvojam, kad jau dideli.

Mokykla, tu lyg motina antroji:

Čia išmokstam skaityt ir kalbėt.

Mokykla, mus visus privilioji –

Mes lyg paukščiai nenorim išskrist.

Mokykla, tu svajonė šviesioji,

Būk garbės ir orumo pilna!

Mokykla, mano fėja geroji,

Augink žmogų Tėvynę mylėt!

Mokykla, tu lyg gulbė baltoji,

Poškonių pušynėliuos žaliuos.

Mokykla, rodos, ranka man moji,

Kai aš savo kiemely sukuos.

Žodžiai      O. Danielienės

Muzika       J.Staniulienės