Mokyklos vizija ir misija

VIZIJA

Poškonių pagrindinė mokykla, užtikrinanti galimybę visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui, užtikrinanti saugią, jaukią aplinką, ugdanti pagarbą žmogui.

MISIJA

Mokykla teikia kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą Poškonių seniūnijos vaikams. Mokykla ugdo gerą, dorą, savarankišką, mąstančią, pasiruošusią gyvenimui asmenybę. Mokykloje geras mikroklimatas, mokiniai gerai jaučiasi. Poškonių pagrindinė mokykla yra savo seniūnijos kultūros centras.

PRIORITETAI

  1. Atvira, patraukli dešimtmetė pagrindinė mokykla;
  2. Kokybiškas ugdymo procesas;
  3. Mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas.