Mokslo ir žinių diena

Rugsėjis vėl sukvietė į mokyklą mokinius, jų tėvelius ir mokytojus. Mokslo ir žinių šventė Poškonių pagrindinėje mokykloje prasidėjo gražiais sveikinimais ir linkėjimais. Mokyklos direktorė Birutė Žybortienė palinkėjo visiems gerų mokslo metų, kūrybingumo, kantrybės ir sėkmės.

Malonius sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėveliams, mokytojams tarė garbingi svečiai ( Šalčininkų r. Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas A. Urbelevičius, DIRP direktorius R. Jomantas, G. Žagūnio užkardos vado pavaduotojas R. Burba, Poškonių seniūnas R. Stočkus). Mokyklos direktorė įteikė pirmokams  kuprines ir kitas dovanėles.

Po šventės mokiniai su klasių auklėtojais ir tėveliais sugūžėjo į klases pirmąjai pamokai.