LIETUVIŠKAS ŽODIS – TURTAS, KURĮ MES PUOSELĖJAME

      Vasario 27 dieną Poškonių pagrindinėje mokykloje vyko lietuvių kalbos vyr. mokytojos M. Raudonienės organizuotas renginys ,,Lietuviškas žodis – turtas, kurį mes puoselėjame“, skirtas paminėti Lietuvių kalbos dienai. Šio renginio tikslas ugdyti mokinių  kalbinį sąmoningumą ir skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi.
Renginio pradžioje buvo papasakota apie gimtąją kalbą. Kas ir kaip dažniausiai ją teršia. Ir kodėl svarbu saugoti ir puoselėti gimtąją kalbą.
        Vėliau mokinių laukė 3 užduotys: ,,Įdomi pasaka“, ,,Viktorina“ ir ,,Aš kuriu eiles“.
Atliekant pirmą užduotį mokiniams reikėjo pastebėti ir ištaisyti klaidas pateiktoje pasakoje.
Antroji užduotis – ,,Viktorina“. Joje dalyvavo 3 komandos (,,Laimėtojai“, ,,Žaibas“, ,,Poškonių pagrindinės mokyklos 1-oji komanda“). Komandų dalyviai turėjo atsakyti į 22 klausimus. Susumavus rezultatus laimėtojais paskelbta ,,Laimėtojų“ komanda. Visos komandos buvo apdovanotos prizais.
          Paskutinė užduotis – ,,Aš kuriu eiles“ leido visiems susirinkusiems pasijusti tikrais poetais. Dalyviams buvo išdalinti lapeliai ant kurių  buvo užrašyti 4 žodžiai, panaudojant juos reikėjo sukurti ketureilį. Slapto balsavimo metu geriausiu poetu buvo paskelbtas 7 kl. mokinys G. Makarskas.

         

      Renginys buvo vainikuotas M. Daukšos žodžiais: ,,Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.“