DRAUGE Į TIKSLĄ

                Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia, kad už vaikų ugdymą atsakingi tėvai ir mokykla. Atviri ir glaudūs ryšiai su  tėvais yra esminė sąlyga norint lavinti kiekvieno  mokinio gebėjimus mokykloje ir už jos ribų.                                                                                                                                                                                                                     
              Vasario 3 d. mokykloje  vyko tėvų susirinkimas. Direktorė supažindino susirinkusius su mokyklos ugdymo tikslais ir uždaviniais, pirmojo pusmečio ugdymo pasiekimų rezultatais.  Ji kalbėjo apie  tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą svarbą.
              Sveikatos priežiūros specialistė Nina Šilkienė pateikė 2016/2017 m.m. mokinių profilaktinės apžiūros ataskaitą. Ji atkreipė dėmesį, kad vaikų sveikata kasmet blogėja. Tam turi įtakos daugybė veiksnių: mityba, fizinio aktyvumo stoka, gyvenimas virtualiojoje erdvėje, dienos rėžimo nebuvimas ir t.t.
              Kadangi 2017-01-24 buvo paskelbta gripo epidemija mūsų rajone, specialistė supažindino su apsaugos priemonėmis nuo užkrečiamos ligos. Pajutus pirmuosius simptomus gripo rekomendavo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
                Po paskaitos tėvai bendravo su klasių auklėtojais.