Advento popietė

      Gruodžio 23-ąją Poškonių pagrindinėje mokykloje vyko mokytojų: Jelenos Staniulienės, Almos Gudaitienės ir Jadvygos Makovskienės organizuota Advento popietė.
     Į šventę atvyko ir Šv. Mišias laikė Dieveniškių parapijos klebonas Domas Valančiauskas. Prieš Šv. Mišias klebonas išklausė išpažinčių, nes tik turint tyras širdis į jas gali ateiti Jėzus Kristus. Klebonas meldėsi, kad visi žmonės būtų laimingi, niekas nebadautų, nieko nekamuotų ligos ir visi apsupti savo šeimos narių laimingai sutiktų Šv. Kalėdas.
         Po mišių vyko vaikų pasirodymas, kurio metu vaikai pavaizdavo, kaip Šv. Kalėdų žmonės laukė senovėje ir kaip svarbu žmonėms, net sunkiausiomis akimirkomis, neprarasti vilties.
          Po koncerto žodis buvo suteiktas mūsų svečiams iš Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, kurie atvyko ne su tuščiom rankom, o atvežė gražių ir skanių dovanų.
        Susirinkusi visa mokyklos bendruomenė ir atvykę svečiai dalijosi kalėdaičiais, kuriuos palaimino klebonas Domas Valančiauskas, linkėdami vieni kitiems sveikatos, laimės ir gražių artėjančių Šv. Kalėdų.