Tėvų susirinkimas

    Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios ugdymo institucijos, kurias jungia pats svarbiausias ugdymo objektas-vaikas. Todėl mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas yra būtinas. Pagrindinė ir populiariausia iš visų bedradarbiavimo formų yra tėvų susirinkimai.

    Vasario 7 d. mūsų mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkimo metu buvo kalbama apie mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, kuris grindžiamas pasitikėjimu, dalijimusi patirtimi. Taip pat mokyklos direktorė B. Žybortienė kalbėjo apie mokinių 1-ojo pusmečio rezultatus.

   

   Šalčininkų ir Poškonių seniūnijų mokyklų sveikatos priežiūros specialistė- Nina Šilkienė pasakojo tėvams apie vaiko sveikatą, kaip ja pasirūpinti.