ESAME LAISVI IR NEPRIKLAUSOMI

    Vasario 15 dieną Poškonių pagrindinė mokykla organizavo renginį, skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai  – ,,Esame laisvi ir nepriklausomi”.
    Renginio pradžia neįsivaizduojama be Lietuvos valstybės himno giedojimo, po kurio sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Birutė Žybortienė. Direktorė papasakojo kokį sunkų kelią teko nukeliauti Lietuvos piliečiams tam, kad jie taptų laisvi ir nepriklausomi. Taip pat pasidžiaugė, kad į šventę atvyko Poškonių lopšelis- darželis, kuris parodė savo programą, nes yra tikrai svarbu, kad vaikai nuo pačių mažiausių dienų suvoktų Lietuvos nepriklausomybės svarbą kiekvienam žmogui.

    Po direktorės sveikinimo žodžio savo nuotaikingą programą parodė Poškonių lopšelio- darželio vaikai. Poškonių pagrindinės mokyklos programą paruošė muzikos mokytoja metodininkė Jelena Staniulienė ir pradinių klasių vyr. mokytoja Alma Gželkienė. Pasirodymo metu vaikai šoko liaudies šokius, dainavo liaudies dainas bei deklamavo eiles.
Dėkojame į šventę susirinkusiems mokiniams, jų tėvams bei Poškonių seniūnijos bendruomenei.

 

DRAUGE Į TIKSLĄ

                Lietuvos Respublikos Konstitucija teigia, kad už vaikų ugdymą atsakingi tėvai ir mokykla. Atviri ir glaudūs ryšiai su  tėvais yra esminė sąlyga norint lavinti kiekvieno  mokinio gebėjimus mokykloje ir už jos ribų.                                                                                                                                                                                                                     
              Vasario 3 d. mokykloje  vyko tėvų susirinkimas. Direktorė supažindino susirinkusius su mokyklos ugdymo tikslais ir uždaviniais, pirmojo pusmečio ugdymo pasiekimų rezultatais.  Ji kalbėjo apie  tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą svarbą.
              Sveikatos priežiūros specialistė Nina Šilkienė pateikė 2016/2017 m.m. mokinių profilaktinės apžiūros ataskaitą. Ji atkreipė dėmesį, kad vaikų sveikata kasmet blogėja. Tam turi įtakos daugybė veiksnių: mityba, fizinio aktyvumo stoka, gyvenimas virtualiojoje erdvėje, dienos rėžimo nebuvimas ir t.t.
              Kadangi 2017-01-24 buvo paskelbta gripo epidemija mūsų rajone, specialistė supažindino su apsaugos priemonėmis nuo užkrečiamos ligos. Pajutus pirmuosius simptomus gripo rekomendavo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
                Po paskaitos tėvai bendravo su klasių auklėtojais.