Žaislų muziejus

      Gruodžio 28 dieną Poškonių pagrindinės mokyklos mokiniai vyko į edukacinę pažintinę ekskursiją į Žaislų muziejų.
       Mokiniai turėjo galimybę vietoje išmėginti seniausius, žinomiausius, rečiausius, mažiausius, didžiausius, brangiausias žaislų muiejaus  eksponatus.
         Dalyvavo edukaciniame užsiėmime apie ilgiausią žmonijos istorijos periodą – Akmens amžių. Mokiniai sužinojo: ,,Ar buvo akmens amžiuje vaikų?“, ..Ką jie veikė, ar žaidė, su kuo žaidė?“, ,,Ar šiandien vaikai moka tokius pačius dalykus ką išmanė vaikai prieš tūkstančius metų?“.
         Žaislų muziejaus eksponatai ir eukacinė programa sužavėjo, nudžiugino ir suteikė naujų žinių bei puikių emocijų.

Advento popietė

      Gruodžio 23-ąją Poškonių pagrindinėje mokykloje vyko mokytojų: Jelenos Staniulienės, Almos Gudaitienės ir Jadvygos Makovskienės organizuota Advento popietė.
     Į šventę atvyko ir Šv. Mišias laikė Dieveniškių parapijos klebonas Domas Valančiauskas. Prieš Šv. Mišias klebonas išklausė išpažinčių, nes tik turint tyras širdis į jas gali ateiti Jėzus Kristus. Klebonas meldėsi, kad visi žmonės būtų laimingi, niekas nebadautų, nieko nekamuotų ligos ir visi apsupti savo šeimos narių laimingai sutiktų Šv. Kalėdas.
         Po mišių vyko vaikų pasirodymas, kurio metu vaikai pavaizdavo, kaip Šv. Kalėdų žmonės laukė senovėje ir kaip svarbu žmonėms, net sunkiausiomis akimirkomis, neprarasti vilties.
          Po koncerto žodis buvo suteiktas mūsų svečiams iš Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, kurie atvyko ne su tuščiom rankom, o atvežė gražių ir skanių dovanų.
        Susirinkusi visa mokyklos bendruomenė ir atvykę svečiai dalijosi kalėdaičiais, kuriuos palaimino klebonas Domas Valančiauskas, linkėdami vieni kitiems sveikatos, laimės ir gražių artėjančių Šv. Kalėdų.